O NASPocz±tki naszej firmy sięgaj± 1993 roku założycielem i wła¶cicielem firmy jest Andrzej Fr±czek. W pierwszych latach naszej działalno¶ci zajmowali¶my się usługami transportowymi samochodem ciężarowym oraz produkcj± materiałów budowlanych. W 2001 roku zakupili¶my pierwsz± koparko-ładowarkę JCB i od tego czasu zajmujemy się głównie robotami ziemnymi. ¦wiadczymy usługi dla podmiotów gospodarczych i osób prywatnych. Staramy się sprostać oczekiwaniom naszych klientów i wci±ż rozwijamy zakres wykonywanych przez nas usług.